Studio4K

... pro velké akce. Až 8 kamer v přenosu ...

TAJEMSTVÍ kvalitního obrazu

Naše mobilní TV studio je připraveno zajistit Vám přenos na velkoplošné obrazovky, video projektory v kvalitě až UHD, 60fps. FHD video můžeme přenášet podle kvality internetové linky až do tří sítí současně v kvalitě FHD (např. Youtube, Facebook, USTREAM, atd.). Můžeme nasadit až 8 kamer, online titulkovat, zařazovat předtočené spoty, loga. Dokážeme vytvořit interaktivní vysílání s vašimi příznivci na sociálních sítích nebo můžeme zajistit online přenos z otevírání prodejny, konference či koncertu, webináře, apod. 

Naše studio jsme budovali s důrazem na výsledný výstup. Všechny kamery jsou 4K. Nebojíme se ani velkých vzdáleností. Kamery můžeme připojit pomocí optických kabelů, čímž limity velkých vzdáleností od studia nejsou pro nás problémem.

Můžeme nabídnout širokou škálu variant pro váš přímý přenos. Od jednokamerového až do osmikamerové přenosy s online střihem. Samozřejmostí může být záznam celého pořadu na externí média.